AQUATHERM KATALOG PDF

aquatherm. climatherm aquatherm – world wide. Australia. Aquatherm Australia Pty Ltd. West Botany Street. AU. Rockdale NSW. Fusiotherm® | aquatherm green pipe | climatherm | aquatherm lilac .. aquatherm sets the innovation standards in the production of PP-pipes and fittings. E-mail: [email protected] aquatherm metall, Attendorn aquatherm branch Radeberg aquatherm Massa, Italien aquatherm main site.

Author: Faesar Akijar
Country: Lebanon
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 27 October 2014
Pages: 269
PDF File Size: 18.28 Mb
ePub File Size: 2.42 Mb
ISBN: 738-9-33269-207-2
Downloads: 47806
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashizragore

Za mjerenje koliine vlage potrebno je na povrini grijanja navesti primjerena mjerna mjesta. Sljedea tablica sadri referentne vrijednosti za spremnost postavljanja obloga, mjereno ureajem za mjerenje vlage, kod sobne temperature od oko 20 C.

Ako u projekt nije ukljuen struni projektant, investitor ili njegov zamjenik preuzima ovaj zadatak.

Dobar toplinski uin zbog dobrog rasporeda cijevi. Polietilenska pjena debljine 8 mm, visine mm.

Product Catalogue

Obloga koja se sastoji od elastinog sloja, kompozita od staklenih vlakna i gornjeg sloja poda, lijepi se na estrih. Profil za fuge dostavlja se kao cijeli set, sastoji se od T-profila i PE- trake.

Nakon postavljanja cijevi podnog grijanja preko nosaa, na cijevi se stavlja rastezljiva traka, a prolaz cijevi grijanja obiljeava se markerom.

Najmanjom statikom teinom npr. The licensing policy is different for different products and services: Ovo je posebno interesantno, jer u veini sluajeva registre nije potrebno ugraditi u sve povrine stropa. Ovim katalogom elimo vam dati pregled naih proizvoda i usluga i potaknuti vau elju da saznate vie o nama.

  NUR AL IDAH PDF

Tako esto ostaje samo vanjska fasada kao mogua povrina za zidno grijanje. Materijali za obraduKao materijal za grundiranje, mase za izravnavanje povr-ine, ljepila te tankoslojni mortovi smiju se upotrebljavati samo oni materijali koje je proizvoa oznaio prikladnima za podno grijanje.

Rubne fugeRubne fuge primaju termiki uvjetovane promjene duljine estriha i podnih obloga.

: Aquatherm Nitra

Aquaherm za grijanje trebale bi se iz praktinih razloga polagati pomou aquatherm stalka za odmotavanje cijevi. Svaka prostorija koja se zagrijava mora biti opremljena barem jednim krugom grijanja. Postupak uvlaenjemAko se pri obnovi na drenani sloj prije polaganja noseeg travnatog sloja postavi izravnavajui sloj, tada je mogue instalirati cijevi postupkom uvlaenja. Polibuten je zahvaljujui svojoj visokoj otpornosti na termike promjene naroito pogodan i za instalaciju cijevi za grijanje.

Karakteristike svjeeg estrih morta moraju omoguiti pot-puno prekrivanje cijevi podnog grijanja i ne smiju tetno utjecati na ugraene materijale.

Tvrtka aquatherm je tijekom 34 godine svog postojanja snano poticala tehniki razvoj na podruju tehnologije cje-vovoda, koja odluujue pridonosi ostvarenju tih elja. Time je omoguena i dogradnja ili naknadno proirenje sa sustavom aquateherm-climasystem. Isto vrijedi i za pro-storije kod kojih se rauna na mogunost kasnije izmjene obloge povrine.

Postavljanje se vri pomou klamerice koja omoguuje visok uinak kod postavljanja. U ostalim prostorijama javljaju aquatnerm vee razlike u skladu s toplinskom potrebom, raz-makom izmeu cijevi, podnom oblogom i nadtemperaturom sredstava za grijanje.

  LIBRO MONO DESNUDO DESMOND MORRIS PDF

Smjernice s vrijednostima za gornje oblogeSimboli: Budui da u fazi planiranja u veini sluajeva nije poznata povrina gdje e se nalaziti kattalog namjetaj, u kuhinjama bi uzimajui u obzir maksimalnu dozvoljenu povrinsku temperaturu trebalo planirati i postaviti najmanje VA Proizvoa mora osigurati otpornost na toplinsko starenje.

aquatherm katalog-PODNO

Pri postavljanju aquatherm grijanja industrijskih podova potrebno je potivati slijedee parametre: Registri zidnog grijanja i hlaenja s izmjeninim prikljukom spajaju se s prikljunim cijevima nepropusnim za difuziju i fitinzima. Ova inovacija unutar brane je i danas temelj stalnog rasta. Upotrebljava se mjeavina vode i sredstva protiv smrzavanja.

Jedan krug grijanja postavljanje u zidni podbukni ormari Regulacija za vee povrine grijanja. Nuno je ne zauzeti prostor za namjetaj, pritom nije potrebno obraati panju na manje predmete pokustva npr.

Arhitekt e obzirom na kasniju upotrebu utvrditi aktualnu klasu vrstoe.

Ako se u tvorniki zamijeani svjei mort eli umijeati usporiva vezanja betona, potreban je prethodan dogovor s tvrtkom aquatherm. Grijane estrihe treba zagrijati prije postavljanja podnih obloga.

Za valufix-sustav s cijevi grijanja 16 x 2 mm vrijedi: U pravilu aquatherm-climasystem kafalog sa znatno niim tem-peraturama polaznog voda nego uobiajeni sustavi podnog grijanja.