ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Kazrakree Gujas
Country: Turkmenistan
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 1 August 2013
Pages: 163
PDF File Size: 4.69 Mb
ePub File Size: 7.94 Mb
ISBN: 255-8-83046-988-8
Downloads: 32178
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nesho

Prije svega neprimjenjivanje kazne ostorija vaspitanju djeteta i sloboda djeteta prilikom kolovanja. Ne radi se samo o odgajanju slobodnog ovjeka odreenog stalea ili zvanja ili drave, ve pedagogiej radi samo o odgajanju ovjeka.

Odgojni problemi glazbene pedagogije Documents. Sr je u redu ali neke stvari su jednostavno mogle manje da se naglaavaju a da neke zanimljivosti budu ubaene. Po njemu za sve je kriva privatna svojina. Vaspitanja mladog ovjeka za ivot sa drugim ljudimaza ivot u drutvu.

Priroda vaspitava time, to razvija u nama sposobnosti i organe. Na pedagokom polju kao to je ve reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao osnove njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Nju treba vaspitavati tako da bude spremna i sposobna da se bavi domainstvom i da vodi rauna o udobnosti i srei mua. U mnogome je uticao na ideologe francuske revolucije, na Herbarta, Kanta, Hegela i dr.

Napisao je i druga djela: To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i idejno znai napad na feudalno obrazovanje i sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja. Mladost mu je bila izuzetno teka, jer mu je majka umrla na poroaju, pa je zbog nedostatka brige i ljubavi, po prirodi, bio slabunjavo i boleljivo dete. Osnove Pedagogije – Skripta 2 Documents.

Opta istorija kolstva i pedagokih ideja, Nauna knjiga, Beograd3 Zaninovi, M. Istoriaj Tarkovski El poeta maldito del cine ruso.

  BRENDAN BEHAN THE QUARE FELLOW PDF

Ruso je idejni zaetnik novog literarnog i pedagokog pogleda. Po Rusou dijete treba samo da razumije i istrauje i da stie onoliko znanja koliko misli da mu je potrebno. ZAKLJUAKOno to je mene najvie iznenadilo u samoj pripremi ovog seminarskog rada je injenica da ma kakvu literaturu nala i ma kakve kritike proitala uvijek se ponavljaju jedne te iste stvari koje po mom miljenju, nisu loe, ali nisu ni presudne. Ruso zasniva svoju veliku vjeru u prirodu djeteta na vjeri oveka, na svom humanizmu, kome je polazna taka njegovo uvjerenje da je ovjek po svojoj prirodi dobar i da meu ljudima postoje samo neizmjerno male razlike.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso. Zbog tog njegovog drutvenog poloaja razumljivi su i njegovi socijalno-filozofski pogledi posebno ideja o jednakosti svih ljudikoje treba imati u vidu, ako hoemo da shvatimo Rusoovu pedagoku koncepciju.

Iako je Ruso kao pedagog bio napredan, u njegovim shvatanjima ima i jednostranosti, ogranienosti individualizam, zanemarivanje uticaja drutvene sredine u prvim fazama razvoja linosti, odnos prema obrazovanju ena, zapostavljanje intelektualnog vaspitanja do ZNAAJ RUSOAan ak Ruso je u istorijskom razvoju pedagoke misli imao veoma znaajnu ulogu, sa izuzetno naprednim i graanskim pogledima, ali i sa istoriaj protivurjenostima i nazadnim idejama.

Neke su bile veoma krupne ali ipak se mora uzeti u obzir vrijeme u kome je on iveo. Za sve to vrijeme Ruso se neprestano obrazovao, izuavajui djela uvenih filozofa i pisaca Dekarta, Loka,Lajbnica i dr.

Jo neto to je zanimljivo o Rusou je injenica na koji je nain osporavao vrijednost privatne svojine. Ne moe se osporiti vrijednost an ak Rusoa kao pedagoga. Prema Istoorija, ljudi su zakljuili vlastima koji su sami izabrali. Kasnije se ispostavilo da nije kriv on ve svi ostali ljudi koji su mu u to povjerovali.

Prije svega na pedagoke ideje krajem og i poetkom og vjeka i na formiranje pedagokih pogleda drugih pedagokih velikana: Ali pfdagogije obzira na sve nedostatke Ruso je svojim pedagokim idejama snano uticao na tadanju i kasniju pedagoku misao.

  AR 190-11 PHYSICAL SECURITY PDF

Ruso je protiv razvijanja razuma jer po njemu u tom periodu razum spava. Neophodan uslov za pravilno vaspitanje je vaspitaeva umjenost da pravilno posmatra dijete i izuava njegove individualne sposobnosti i sklonosti, kako bi ih potom razvijao i produbljivao. U skladu sa njegovim uvjerenjem o nepokvarenom i slobodnom stanju ovjeka u prvobitnom drutvu takoe je njegov glavni vaspitni cilj: Published on Dec View 16 Download 1.

Pedagogija by Дејан Бубић on Prezi Next

To mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima. Za dobro vaspitanje neophodno je da sve tri vrste vaspitanja jedinstveno i i skladno djeluju.

Ovaj podatak nije sasvim pouzdan jer u razliitim literaturama se nalaze razliiti razlozi zato je otac Rusoa ostavio i prepustio brigu o njemu roacima. U periodu od 2. Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents. Ali nisu svi takvi i nisu sva djeca u situaciji u kojoj je on bio.

Meutim, dok Komenski izvodi naela o metodi vaspitanja i nastave iz skladnosti s vanjskom prirodom, Ruso misli na prirodu djeteta, koju treba u vaspitanju bezuslovno imati u vidu i njoj se prilagoditi.

Ruso smatra da vaspitanje dolazi od prirode, od stvari i od ljudi. Pestalocija, Distervega, Tolstoja i ostalih klasika pedagogije. Ja pedagogijw da je Ruso imao ovakav stav prije svega jer je sam u mladosti teio obrazovanju i jer se sam obrazovao. Rekao je da je za sve probleme odgovoran onaj ovjek koji je ogradio pare zemlje i rekao da je to sada njegovo.