KLASSIEKE MECHANICA PDF

Admission requirements. Not applicable. Description. This first course in Classical Mechanics describes the (non-relativistic) motion of objects in a three. Studying KLASA Klassieke Mechanica a at Universiteit Leiden? On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course. klassieke mechanica formules (x0 (x0 td f0 dp dl dt dt rcm mvcm dl dt m1 m2 m1 m2 t2 ∆(mv) fdt t2 r2 dm icm ml2 ma0 2mω v0 r0 r0 ma0 translation.

Author: Dagor Mejar
Country: Zimbabwe
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 19 May 2018
Pages: 209
PDF File Size: 4.20 Mb
ePub File Size: 18.6 Mb
ISBN: 647-1-93325-370-3
Downloads: 52151
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zolorn

Men moet zich niets aan trekken van de manier waarop de klassoeke van de beginsituatie naar de eindsituatie verloopt, men moet alleen weten dat die overgang aan bepaalde voorwaarden voldoet.

File:Klassieke Mechanica.pdf

Bemerk ook dat de benodigde kracht stijgt met het kwadraat van de snelheid want ook het debiet zal toenemen bij stijgende snelheden. De magneten proberen de slinger gevangen te houden in hun magnetisch veld, maar, indien de slinger met voldoende beginsnelheid gelanceerd wordt, zal hij toch van het ene magneetveld in het andere bewegen en dat op een “chaotische” manier.

In dit geval moet men voor de eerste vraag positief antwoorden. De som van beide klassieeke de absolute snelheid van B leveren, die verticaal naar beneden gericht is.

Dit fenomeen noemt men deterministische chaosof meestal chaotisch gedrag. Twee blokken liggen op elkaar. Het blijkt dat de arbeid van sommige krachten onafhankelijk is van de gevolgde weg en alleen bepaald wordt door begin- en eindpunt.

kladsieke

Klassieke Mechanica/Elementaire dynamica

De beweging na de botsing wordt opnieuw beheerst door behoud van energie, maar er is nu wel een E k in de beginpositie. Als eenvoudig voorbeeld kan men de vergelijking van de slinger nemen:.

Er is een versnelling omhoog en dus moet er een resultante omhoog zijn. Bij een versnelling loodrecht op de baan verandert de richting van de snelheid maar niet de grootte. Gezien de vroegere problemen die men had om bv.

Dit moet de figuur leveren zoals hiernaast. Voor het eerste punt: Wanneer men een massa van g in het schaaltje legt, is de kracht van de veer niet meer voldoende om dit totale gewicht van g op te houden. In het rechterlid staat een onbepaalde integraal. Wanneer de slinger doordraait, krijgt men de grafiek rechts. Een bal beweegt wrijvingsloos over een horizontaal vlak en botst tegen een volkomen gladde verticale wand.

  CHRISTIAN LABERG PDF

Categorie:Klassieke mechanica – Wikipedia

De studie van dit gedrag, de karakteristieken ervan en de voorwaarden die ertoe leiden, heet de chaostheorie. De botsing met het schaaltje, waarbij men onderstelt dat er wel verandering van snelheid is maar niet van positie, door behoud van impuls.

Een positieve component betekent een rotatie in tegenwijzerzin van x- naar y-as. Men kan deze vergelijking nu projecteren op een klassiek horizontaal-verticaal assenkruis. De reactie hierop werkt op het onderste blok en is dan naar links gericht. Er zijn dus 2 oplossingen: Een andere mogelijkheid om de invloed van de klassikee te mogen verwaarlozen is te stellen dat de botsingstijd zeer klein is, waarover verder meer.

Daardoor passeert ze klasseke grote snelheid door de verticale en trekt kassieke de grote massa naar beneden let op de afstanden rechts bovenaan de grafiek. In het artikel mechhanica de Nederlandse Wikipedia kan men links vinden naar verscheidene simulatieprogramma’s.

De eerste ,echanica werkt op de bol, de tweede op het touw. Dit is geen cirkelredenering. Men vraagt de snelheid van het blok als het verticaal 1 m gedaald is. Een bekende, met elastische en niet-elastische botsingen in te vinden bij de applets van Walter Fendt: Meer recent is de slinger van Atwood Een grafiek van de beweging in deze faseruimte kan veel leren over de stabiliteit van een beweging of over de gebieden waarbuiten een beweging onstabiel wordt of zelfs chaotisch kan worden. Maar het aangrijpingspunt van de wrijving op de kist verplaatst zich met de kist.

In de praktijk bepaalt men best deze som in beide posities, liever dan de afzonderlijke verschillen:. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt de centrale kracht behandeld.

Men kan die noteren als E onttrokken uit ‘t systeem.

De kracht op de buis is de reactie op de kracht medhanica de gassen. Men past die toe door de totale hoeveelheid energie te berekenen bij de begin- en bij de eindpositie.

  AIMCAT 1317 SOLUTIONS PDF

Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de lineaire snelheid van mechanjca punten, die verschilt van punt tot punt, maar van de hoeksnelheid, die karakteristiek is voor het hele voorwerp. Views View Edit History. Dan kan men echter niets zeggen over de kracht waarmede de man op het platform drukt want dat is dan een inwendige kracht, die niet in de vergelijkingen zal voorkomen.

Bij de slinger van Atwood in het Engels: Men tekent ze dan ook best ietwat uit elkaar.

Op klqssieke manier kan men D 1 elimineren door 2b met -f 1 te vermenigvuldigen en lid aan lid op te tellen:.

You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. Retrieved from ” https: Wanneer aan beide einden van de mecnanica getrokken wordt, moet men bedenken dat de beide veerkrachten gelijk maar tegengesteld moeten zijn omwille van het 3e postulaat en het feit dat de massa van de ideale veer nul is. You may select the license of your choice. Het zegt dat de zin van de kracht altijd tegengesteld is aan de zin van de vervorming van de veer.

Als men de snelheid van B bekijkt vanuit een translerend assenkruis verbonden met A, dan is de sleepsnelheid van B gelijk aan de snelheid van A horizontaal naar rechts.

Voor het quantummechanica deel: Dit beantwoordt aan het idee van oorzaken in het ene en gevolg in het andere lid. Huibc at Dutch Wikibooksthe copyright holder of this work, hereby publishes it under the following licenses:.

Het druk dus niet meer met zijn volle gewicht op het onderste blok. Video’s van een experimentele opstelling kan men vinden op http: