LICZEBNIKI ANGIELSKIE PDF

Daty w języku angielskim – Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego. Polecenie: Write down the dates from brackets. Sprawdź się! Ponad interaktywnych ćwiczeń z gramatyki i słownictwa angielskiego! Sprawdź się! różne. teoria: Inne liczebniki angielskie. ćwiczenia: Znalezione obrazy dla zapytania liczebniki angielskie pisanie.

Author: Mikus Doumi
Country: Cyprus
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 11 November 2014
Pages: 112
PDF File Size: 2.73 Mb
ePub File Size: 7.18 Mb
ISBN: 111-6-57425-534-1
Downloads: 36282
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sall

Czasowniki modalne w stronie biernej. N nine nineteen nineteenth ninetieth ninety ninety-eight ninety-eighth ninety-fifth ninety-first ninety-five ninety-four ninety-fourth ninety-nine ninety-ninth ninety-one ninety-second ninety-seven ninety-seventh ninety-six ninety-sixth ninety-third ninety-three ninety-two ninth nonillion.

Present Perfect Continuous – zastosowanie. Present Continuous – zastosowanie.

Present Perfect – just, already, yet. Past Continuous – zastosowanie.

Present Perfect – pytania i lizebniki. Present Simple – budowa. Past Continuous – budowa. First Conditional – Pierwszy okres warunkowy. Cechy charakteru B2 teoria: Future Perfect – budowa.

  ALAKH NAGRI BY MUMTAZ MUFTI PDF

Present Simple – pytania i przeczenia. Past Simple – pytania i przeczenia. O octillion oh one one-third. Third Conditional liczebnioi Trzeci okres warunkowy. Present Perfect – zastosowanie.

Angielski – Liczebniki główne i porządkowe

H half-dozen hundred hundredth. S second septillion seven seventeen seventeenth seventh seventieth seventy seventy-eight seventy-eighth seventy-fifth seventy-first seventy-five seventy-four seventy-fourth seventy-nine seventy-ninth seventy-one seventy-second seventy-seven seventy-seventh seventy-six seventy-sixth seventy-third seventy-three seventy-two sextillion six sixteen sixteenth sixth sixtieth sixty sixty-eight sixty-eighth sixty-fifth sixty-first sixty-five sixty-four sixty-fourth sixty-nine sixty-ninth sixty-one sixty-second sixty-seven sixty-seventh sixty-six sixty-sixth sixty-third sixty-three sixty-two.

Future Continuous – zastosowanie. Second Conditional – Drugi okres warunkowy. Present Perfect – budowa. Strona bierna – konstrukcje bezosobowe. Present Continuous – budowa.

Strona bierna – czasy Simple. Past Perfect Continuous – budowa. Przestrzenie nazw Kategoria Dyskusja.

Mixed Conditionals – okresy warunkowe mieszane. Cechy charakteru A1-B1 teoria: Strona bierna – czasy Continuous. Present Continuous – pytania i przeczenia.

Kategoria:Język angielski – liczebniki

Zero Conditional – zerowy okres warunkowy. Past Simple – budowa. Past Perfect – budowa. Past Continuous – pytania i przeczenia.